Những điều cần nhớ khi phục vụ khách hàng
Ngày: 17-01-2020, By Admin

Những điều cần nhớ khi phục vụ khách hàng

 1. Bán ch khách lạ, cần lễ phép
 2. Bán cho khách quen, cần nhiệt tình
 3. Bán cho khách đang gấp, cần phải nhanh
 4. Bán cho khách mua từ từ, cần kiên nhẫn
 5. Bán cho khách có tiền, cần cho họ thấy sự cao quý
 6. Bán cho khách ít tiền, cần cho họ thấy sự thực tế
 7. Khách theo mốt, bán cho họ sự thời thượng
 8. Khách chuyên nghiệp, bán cho họ sự chuyên nghiệp
 9. Khách hào phóng, bán cho họ sự trượng nghĩa
 10. Khách keo kiệt, bá cho họ lợi ích
 11. Khách thích hưởng thụ, bán cho họ sự phục vụ
 12. Khách thích hư vinh, bán cho họ sự vinh dự
 13. Khách hay bắt bẻ, bán cho họ sự tỉ mỉ
 14. Khách hiền lành, bán cho họ sự đồng cảm
 15. Khách cò do dự, bán cho họ sự đảm bảo 

Tags: